Słowacja, Republika Słowacka (sł.: Slovensko, Slovenská republika) to kraj przede wszystkim nieznany, gdyż niepoznany a tym samym niedoceniony. Jednakże bardzo wiele racji jest w stwierdzeniu „Słowacja – mały, WIELKI kraj” (sł.: Slovensko – malá, VEĽKÁ krajina), gdyż jest to kraj mały terytorialnie, lecz pełny bogactwa – również teg nieodkrytego- wynikającego z różnorodności kulturowej grup etnicznych. Gdyż trzeba wiedzieć, że ludność państwa stanowią głównie Słowacy i najliczniejsza mniejszość narodowa: Węgrzy. Ale w Słowacji mieszkają także: Romowie, Czesi, Ukraińcy, Rusini, Karpatorusini [1], Niemcy, Polacy, Żydzi i Morawianie.

Z tego powodu Słowacja jako kraj wielonarodowościowy i wielokulturowy jest także krajem wielowyznaniowym. Jednakże pomimo katolicy – jak w Polsce – stanowią najwyższy odsetek ludności słowackiej to jednak w Słowacji jest pluralizm religijny i nie mamy do czynienia z klerykalizmem. Zwłaszcza iż tylko około 75% ludności stanowią osoby określający siebie jako wierzący, a zatem 1/4 społeczeństwa to niewierzący i/lub osoby, którym wiara jest całkowicie obojętna. Jednakże nie to jest najważniejsze. Gdyż należy zwrócić uwagę na wielki wymiar niejako życiowego ekumenizmu, całkowicie obcego Polakom. Albowiem w Słowacji religia jest sferą prywatną dla każdego człowieka i nie ma żadnego wpływu na relacje międzyosobowe na jakiejkolwiek płaszczyźnie życia. Natomiast z tego powodu religia to temat poruszany w miejscach sprawowania kultu i domach prywatnych, a nie w miejscach publicznych oraz np. w pracy. Stąd też w Słowacji do wyjątku nie należą podmioty gosodarcze – co ważne w tym przypadku – prywatne, zatrudniające wyznawców różnych religii; częstokroć innych niż wyznanie właściciela firmy; mającej swych kontrahentów także wielu wyznań. I co ważne, ta „mieszkanka” – która w Polsce byłaby zapewne wybuchowa –  nikomu i w niczym nie przeszkadza, a czasem nawet pomaga np. w rozwoju firmy, która bez problemu wkracza w obszary – porównywalne do tych, które w naszym kraju, jako enklawy życia społecznego „swoich” są całkowicie zamknięte dla „innych”.  I nie koniecznie tylko z powodów religijnych, lecz także innych uprzedzeń, które wystepują w Polsce a nie ma ich w Słowacji.

Dlatego chcąc nawiązać kontakty biznesowe i/lub interpersonalne jedynie należy pamiętać o innym niż w Polsce układzie świąt państwowych oraz dni wolnych od pracy. I tak –  w Słowacji dniami w których obchodzone są święta państwowe są: 1 stycznia, 5 lipca, 29 sierpnia, 1 września, 17 listopada; natomiast dniami wolnymi od pracy są: 6 stycznia, Wielki Piątek i Poniedziałek Wielkanocny (dni ruchome), 8 maja, 15 sierpnia, 1 listopada, 24,25 i 26 grudnia. Trzeba także pamiętać, że Boże Ciało (sł.: Božie telo, święto ruchome) odmiennie niż w naszym kraju, w Słowacji jest dniem roboczym. 

W przypadku np. partnerstwa szkół należy uwzględnić okresy, którymi kolejno są: ferie zimowe [ świąteczne ]  (sł. zimné [ vianočné ] prázdniny), ferie pólroczne (sł. polročné prázdniny), ferie wiosenne (sł. jarné prázdniny), ferie wielkanocne (sł.veľkonočné prázdniny) oraz wakacje (sł.: letné prázdniny, vakácie).

Ponadto domorosłych „poliglotów” trzeba uczulić na liczne pułapki językowe. Zwłaszcza, iż bardzo wiele słów słowackich wybrzmiewających fonetycznie tak samo, jak w języku polskich, a nawet ze zbliżoną lub tożasmą pisownią ma całkowicie inne znaczenie w języku słowackim i w języku polskim. Z tego powodu „poliglota” może nie tylko siebie ośmieszyć, ale również narobić sobie wiele kłopotów a nawet zyskać wielu wrogów.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na przywarę Polaków tzn. wyśmiewanie się ze słów słowackich, które w ich ocenie pochodzą z języka polskiego i są zniekształcone. Tymczasem tak nie jest, gdyż nawet są słowa nadal używane w Słowacji, a które zaniknęły w Polsce. Będąc obecnie zaliczane do słownictwa staropolskiego. Natomiast, gdy chodzi o rzekome zniekształcenie słów, ten sam zarzut może postawić Słowak Polakowi. Gdyż niby dlaczego poprawną formą ma być np. polskie: mleko od krowy / mleko krowie a nie słowackie: mlieko od kravy / kravské mlieko.

Aktualnie administracyjnie Słowacja jako kraj (sł. krajina ) jest podzielona na 8 województw (sł.: kraj ) i 79 powiatów (sł.: okres). Są to województwa i powiaty (wyłuszczonym drukiem województwa):

1. Bratislavský kraj: *** Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V [BA, BL, BT, BD, BI, BE] ***, Malacky [MA], Pezinok [PK], Senec [SC]
2. Trnavský kraj: Dunajská Streda [DS] , Galanta [GA], Hlohovec [HC], Piešťany [PN], Senica [SE], Skalica [S ], Trnava [TT, TA, TB]
3. Trenčiansky kraj: Bánovce nad Bebravou [BN], Ilava [IL] , Myjava [MY], Nové Mesto nad Váhom [NM], Partizánske [PE], Považská Bystrica [PB], Prievidza [PD], Púchov [PU], Trenčín [TN, TC, TE]
4. Nitriansky kraj: Komárno [KN], Levice [LV, LL], Nitra [NR, NI, NT], Nové Zámky [NZ, NC], Šaľa [SA], Topoľčany [TO], Zlaté Moravce [ZM]
5. Žilinský kraj: Bytča [BY], Čadca [CA], Dolný Kubín [DK], Kysucké Nové Mesto [KM], Liptovský Mikuláš [LM], Martin [MT], Námestovo [NO], Ružomberok [RK], Turčianske Teplice [TR], Tvrdošín [TS], Žilina [ZA, ZI, ZL]
6. Banskobystrický kraj: Banská Bystrica [BB, BC, BK] , Banská Štiavnica [BS], Brezno [BR], Detva [DT], Krupina [KA], Lučenec [LC], Poltár [PT], Revúca [RA], Rimavská Sobota [RS], Veľký Krtíš [VK], Zvolen [ZV], Žarnovica [ZC], Žiar nad Hronom [ZH]
7. Prešovský kraj: Bardejov [BJ], Humenné [HE], Kežmarok [KK], Levoča [LE], Medzilaborce [ML], Poprad [PP], Prešov [PO, PV, PS], Sabinov [SB], Snina [SV], Stará Ľubovňa [SL], Stropkov [SP], Svidník [SK], Vranov nad Topľou [VT]
8. Košický kraj: Gelnica [GL], Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV [KE, KC, KI], Košice-okolie [KS], Michalovce [MI], Rožňava [RV], Sobrance [SO], Spišská Nová Ves [SN], Trebišov [TV]

*** […] – wyróżniki tablic rejestracyjnych / nazwy województw są linkami do szczegółowych informacji o tych województwach

We wskazanych wyżej województwach i powiatach istnieje 141 miast  oraz 2749 wsi, w tym 3 obwody wojskowe. Jednakże, aby otrzymać do wsi o typowym charakterze wiejskim należy doliczyć miasta (141) oraz rejony (części) miast: Bratislava (17) i Košice (22), które tak samo, jak województwa i powiaty są jednostkami podziału administracyjnego Słowacji. Alfabetyczny spis miast i wsi znajduje się także na portalach egov.sk [ otwórz ] oraz sodbtn.sk [ otwórz ]. Najmłodszym miastem utworzonym od 01.01.2020 są Nesvady (powiat Komárno). Wykaz słowackich miejscowości jest również na na portalu wikipedia.org – miast [ otwórz ] – wsi [ otwórz ].

Słowacja to kraj o pwierzchniowierzchni całkowitej 49 036 km2. Rozciągłość południkowa wynosi 210 km, a równoleżnikowa 420 km. (skrajne punkty: północny 49°20′N, południowy 47°44′N, zachodni 16°53′E, wschodni 22°32′E). Graniczy z następującymi państwami: Austria (91 km), Czechy (261 km), Polska (541 km), Ukraina (90 km), Węgry (667 km).

*****

[1] Karpatorusini – nazwa powstała jako zbiorcze określenie ruskiej ludności zamieszkującej północne zbocza Karpat (Łemkowie) oraz północne regiony Królestwa Węgier – Rusinów z okolic Preszowa (Szarysz) na wschodniej Słowacji, Rusinów z Zakarpacia, Rusinów Panońskich.Doliczają

Close Menu