Powszechnie wiadomo, że przekwalifikowanie ma na celu uzyskanie zatrudnienia w zawodzie bardzo modnym i dobrze płatnym; trudno też jest do danej branży “wejść” bez określonego wykształcenia oraz doświadczenia. Natomiast do dość licznej grupy powodów przekwalifikowania zalicza się także przyczyny zdrowotne zarówno osobiste, jak i wtedy, gdy w związku z chorobą występuje potrzeba opieki nad drugą osobą. Zwłaszcza osobą niepełnosprawną i/lub niezdolną do samodzielnej egzystencji. Jednak uwzględniając realia rynku pracy należy zauważyć, że nawet, gdy trzeba się „zdegradować” z reguły lepiej jest się przekwalifikować, lecz tylko w ramach znanej już branży i z wykorzystaniem już posiadanej wiedzy; niż w wyniku samokształcenia zdobywać wiedzą od podstaw, aby zyskać pracę nową. Co istotne, przekwalifikowanie nie musi wiązać się ze zmianą pracodawcy. Zdarza się bowiem, iż pracodawca doceniając kompetencje znanego mu pracownika dostosowuje się do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Niekoniecznie oczekując od niej wykonywania obowiązków w dotychczasowym zakresie  tzn. przewidzianym dla w pełni sprawnego i zdrowego pracownika. Co jest łatwiejsze wtedy, gdy  można pracować zdalnie. Jednakże należy pamiętać, że wówczas, gdy przekwalifikowanie jest w istocie przekształceniem stanowiska pracy, gdyż jego modyfikacją z uwzględnieniem potrzeb osoby niepełnosprawnej zawsze  w grę wchodzi również czynnik ludzki, a dokładnie empatia, lecz nie tylko pracodawcy. Albowiem, aby coś (?) otrzymać należy również dać coś (?) od siebie, a nie tylko oczekiwać. O czym niestety osoby „mi się należy” z reguły  zapominają.

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych
– ciąg dalszy

… prawo osób niepełnosprawnych do:

5. pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych;
6. pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga – prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych;

7-8 >>>

Close Menu