Samokontrola to zdolność panowania nad własnymi myślami, emocjami, zachowaniami. Rozumiana jako samodyscyplina to zdolność systematycznego, konsekwentnego działania, bez ulegania nastrojom czy zmiennym okolicznościom. Pojęciem samokontroli określa się także sztukę opanowania emocji tak, aby nie postępować pod wpływem impulsu, lecz podejmować racjonalne decyzje. Samodyscyplina daje poczucie panowania nad własnym czasem, czyli niezależności. Zachowaniu samokontroli służy jasne określenie celu i powiązanej z nim motywacji. Innego postępowania wymaga uzyskanie kontroli nad sferą własnych emocji. Samokontrola emocjonalna zazwyczaj jest rozumiana jako sterowanie ich doświadczaniem lub ich wyrażeniem. Dzięki poszerzaniu samoświadomości można zmieniać swój sposób myślenia, zatem uzyskać zdolność odnajdywania pozytywnych aspektów porażki. Dzięki czemu odnoszące negatywne skutki uczucie lęku przed porażką można zastąpić założeniem, że brak powodzenia jest nauką. Z tej perspektywy porażka wydaje się bardzo przydatna, lecz zrozumienie tego dla wielu osób jest bardzo trudne. Albowiem lęk przed porażką wykreowany społecznie i wpisany w codzienność często powoduje, że osoba przypisująca zbyt dużą wagę porażce oraz pozwalająca jej zdefiniować siebie, przyklejając etykietę niepowodzenia. Dlatego zamiast rozpoczynać dążenie do celu z ewentualnością porażki, jako procesu uczenia się w swoim umyśle kreuje porażkę. Będącą nie tylko przeszkodą w osiągnieciu celu, lecz również prowadzącą do załamania. W efekcie czego osoba, która doznaje porażki kwestionuje swoją wartość. W związku z czym należy wyraźnie podkreślić, że samokontrola pozwala zatrzymać się, pomyśleć racjonalnie o zamiarach i celach oraz podejmować lepsze decyzje. Samokontrola to zdolność panowania nad emocjami. Pozwala zachować się rozsądnie w sytuacji frustracji, trudności, pozwala zatrzymać się i pomyśleć zamiast zareagować pod wpływem impulsu. Oczywiście nie chodzi o to, aby emocje tłumić, czy ich nie czuć, ale by nie być ich niewolnikiem. Co więcej – dzięki samokontroli mamy w życiu więcej radości.

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
Nowy Jork, dnia 7 marca 1966 r.

Art. 26. Integracja osób niepełnosprawnych Unia uznaje i szanuje prawo osób niepełnosprawnych do korzystania ze środków mających zapewnić im samodzielność, integrację społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności.

Close Menu