+

Portal KREATOR.wawares.pl przedstawia ofertę opracowania merytorycznie poprawnych informacji z zakresu tematyki dotyczącej Kościoła katolickiego. Dostosowanych do zdolności rozumienia treści tego przekazu przez docelowych adresatów. Tym samym z wyjaśnieniem fachowej terminologii przy użyciu słownictwa prostszego i bardziej zrozumiałego dla odbiorców. W przypadkach, gdy także te pojęcia niedostatecznie lub niejednoznacznie określają treść, wówczas z dodaniem adnotacji treściowych, zawierających ich dokładne doprecyzowanie (uszczegółowienie).

treści na parafialne portale i strony internetowe

WAWARES.pl PORTALE TEMATYCZNE

WSPÓLNIE MOŻNA LEPIEJ • RAZEM OSIĄGA SIĘ WIĘCEJ

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Close Menu