KRATOR to portal o tym, że nigdy nie należy się poddawać. „Bo zwyciężyć mogą ci, którzy wierzą, że mogą.” twierdził rzymski poeta Wergiliusz. Dlatego wówczas a może zwłaszcza wtedy, gdy nie akceptuje się swojej niepełnosprawności należy szukać rozwiązania, czyli recepty na siebie, aby przyjąć życie takim, jakie ono jest i już nigdy się nie zmieni. Po to, aby zrzucić z siebie pęta przykrego i dręczącego nieszczęścia oraz przestać być niewolnikiem bezsilności – jednego z najdotkliwszych i najtrudniejszych do zniesienia uczuć. W związku z czym nie można przestać walczyć, nie wolno się poddawać. Gdy każdy dzień przynosi całą serię zdarzeń, wobec których jest się bezsilnym powinno się zorganizować swoje życie, znaleźć pomysł na siebie. Należy odszukać siebie jako osobę w takiej rzeczywistości jaką ona jest.

Osoba niepełnosprawna
Głównym problemem, z którym musi poradzić sobie osoba niepełnosprawna, jest akceptacja własnego kalectwa. Proces dostosowania do nowej sytuacji życiowej przebiega u wszystkich niepełnosprawnych, bez względu na rodzaj ograniczenia, w podobny sposób. Wyodrębnia się kolejno: ++++++++++ (Wolfensberger, 1967)

1. Kryzys nowości
Pojawia się na samym początku, kiedy okazuje się, że niektóre z dążeń, celów życiowych, planów z powodu zaistniałej niepełnej sprawności są niemożliwe do zrealizowania. Szok emocjonalny powoduje, że osoba dotknięta inwalidztwem w istotnym stopniu ogranicza swoją aktywność bądź zaczyna działać nieracjonalnie.

Jesteś osobą niepełnosprawną? Postaw na siebie, daj sobie szansę.

2. Kryzys własnej wartości
Związany jest ściśle z doświadczeniem wewnętrznego konfliktu. Niepełnosprawna osoba z jednej strony doświadcza swoich ograniczeń, z drugiej jednak nie chce i nie zamierza stracić dobrego mniemania o sobie. Skutkuje to ambiwalentnym stosunkiem do siebie, bardzo obniżonym poczuciem własnej wartości.

3. Kryzys rzeczywisty
Pojawia się z powodu zmienionych warunków ekonomicznych oraz społecznych. Osoba niepełnosprawna z reguły ma mniejsze dochody bądź w ogóle ich nie ma; dochodzą koszty leczenia i rehabilitacji. Doświadcza trudności w przemieszczaniu się oraz braku akceptacji społecznej. Często skutkuje to izolacją i osamotnieniem.

Znasz osobę niepełnosprawną? Pomóż jej w adaptacji psychospołecznej.

„Osoby niepełnosprawne są zwykle postrzegane jako inne niż pozostali członkowie społeczności. Taka sytuacja nie ułatwia im uczestnictwa w życiu społecznym. Potrzeba komunikowania się z ludźmi na tym samym poziomie interakcji bywa dla tych osób trudniejsza do zaspokojenia niż dla osób w pełni sprawnych. Często niezaspokojone pragnienie bycia takim samym jak większość ludzi jest źródłem napięć i frustracji. Dlatego wśród wielu innych rodzajów integracji wyróżnia się integrację komunikacyjną, polegającą na polepszeniu kontaktów społecznych. Komunikacja przez Internet i współudział osób niepełnosprawnych w tworzeniu i rozwijaniu społeczności sieciowych jest szansą na przezwyciężenie własnych ograniczeń”. [ czytaj ]

❖ STRONA INTERNETOWA ▪ WAWARES profesjonalne strony internetowe

Internet uznawany jest za najbardziej efektywne narzędzie budowania relacji międzyludzkich. Szczególnie, że nawiązywanie kontaktów przyczynia się do wzrostu aktywności społecznej, co dla osoby niepełnosprawnej, bardzo często zamkniętej w „klatce” nieszczęścia jest niezwykle ważne. Jednakże rzeczywistą obecność w sieci konkretnej osobie zapewnia jej własna, prywatna strona internetowa. [ czytaj ]  W bardzo wielu przypadkach, aby powiedzieć „jestem” wystarcza tylko e-wizytówka. Zwłaszcza wtedy, gdy taka forma przekazu jest informacją o osobie: kim jest; jakie ma wykształcenie; jaką posiada wiedzę; jakie zna zagadnienia; czym jest zainteresowana – wreszcie: co chciałaby, co potrafi robić, a przede wszystkim co może robić będąc osobą niepełnosprawną. Warto też podkreślić, by nie lekceważyć powszechnej opinii, że bardzo skromna (prosta) strona internetowa własna jest lepsza od doskonałego profilu na portalu społecznościowym. W związku z czym, gdy osoba dba o wizerunek i zamierza skutecznie zbudować swój autorytet, powinna zawsze to robić w sposób bardzo profesjonalny. Tworząc prywatną stronę internetową, która w przypadku osoby niepełnosprawnej jest często jej jedynym oknem na świat.

WAWARES • POLECANE
ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Close Menu