Autorytetu sztucznie się nie stworzy. Upominanie się o autorytet zwykle dowodzi, że go się nie posiada.
Trzeba, by autorytet wypłynął z wartości moralnych i intelektualnych, wtedy tylko jest on trwałym i poważnym.
Władysław Grabski

Poszukując odpowiedzi na pytanie: Jaka jest społeczna percepcja rzeczywistości parafialnej? – należy postawić kilka kolejnych pytań. Jaka jest rola mediów w kształtowaniu wizerunku parafii? Czy rola i znaczenie mediów we współczesnym świecie są niepodważalne i bezdyskusyjne? Jaka jest rola mediów cyfrowych w kształtowaniu wizerunku parafii? Czy przekaz medialny pełni istotną rolę w kształtowaniu społecznego obrazu parafii? Czy obecność parafii na portalach społecznościowych jest konieczna? Kończąc pytaniem o wizerunek publiczny w Internecie. Jaki jest obraz parafii w sieci?

„Na pytanie, czy media mają wpływ na kształtowanie wizerunku publicznego, trudno jest inaczej odpowiedzieć, niż – oczywiście tak! (…) Pojęcie wizerunku pochodzi z języka łacińskiego. Generalnie oznacza wzór, pierwowzór, wyobrażenie, urojenie lub marzenie senne. Jest zespołem informacji o danej osobie lub firmie albo innym podmiocie. Stanowi wyobrażenie tego, co inni o nas sądzą lub myślą, że sądzą”.

Jednym z fundamentów dobrej komunikacji jest szacunek dla odbiorcy i przedmiotu wypowiedzi.
dr hab. Katarzyna Kłosińska, prof. UW

„Postrzeganie instytucji Kościoła przez pryzmat osób nie wyklucza faktu, że ta posługuje się coraz częściej mediami oraz logiką mediów. Zarówno media wpływają na instytucję Kościoła, jak i odwrotnie. Istnieją więc mocne podstawy by mówić współcześnie o mediatyzacji instytucji Kościoła.”. (ks. dr R. Pastwa)

„Powody niezadowolenia z Kościoła są bardzo zróżnicowane, a często nawet ze sobą sprzeczne. Niektórzy cierpią z tego powodu, że Kościół za bardzo dostosował się do wymogów dzisiejszego świata, w odczuciu innych jest on zbytnio z tego świata wyobcowany”. (ks. dr hab. J. Mariański, prof. KUL)

„Aby wartości »ocalić«, trzeba je nieustannie na nowo odkrywać i mówić o nich współczesnym językiem. Do tego potrzebne jest jednak stałe wsłuchiwanie się w język współczesnej kultury i formułowanie przekazu docierającego do współczesnych wierzących. (…) Tymczasem zamiast »odkrywać« Kościół próbuje »strzec« wartości, które jednak w konsekwencji niektórych jego działań mogą się stać zakopanymi talentami”. (s.31.)

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Close Menu